Wiadomości
25.02.2020 / Kalendarium

„Rozróżnienie kiedy: sprawa cywilna, gospodarcza (zmiana trybu z gospodarczego na zwykły cywilny)…” – 10.03.2020 r. 🗓

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład KDZ:

„Rozróżnienie kiedy: sprawa cywilna, gospodarcza (zmiana trybu z gospodarczego na zwykły cywilny), o ochronę własności intelektualnej. Właściwość sądu według nowych zasad. Postępowanie przygotowawcze podstawy wydania wyroku zaocznego – kiedy można zaniechać prowadzenia, prekluzja, zarzut potrącenia. Postępowanie dowodowe, wymogi wniosku, podstawy pominięcia, nadużycie prawa procesowego, umowa dowodowa, odrębności w postępowaniu z zakresu spraw o ochronę własności intelektualnej przesłuchanie świadków, opinia biegłych i świadek ekspert w postępowaniu uproszczonym”.

Wykład poprowadzi adw. Stefan Jaworski.

Szkolenie odbędzie się 10 marca 2020 r. w godzinach 18:00-20:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, al. Ujazdowskie 49.

Za udział w szkoleniu otrzymuje się 2 punkty.