23.10.2019 / Kalendarium

Dyrektywa 2012/29/UE o prawach ofiar i jej wpływ na ustawodawstwo krajowe 🗓

„Dyrektywa 2012/29/UE o prawach ofiar i jej wpływ na ustawodawstwo krajowe”

dr Piotr Kładoczny, Piotr Kubaszewski

26 listopad 2019r. 18:00-20:00

Okręgowa Rada Adwokacka, al. Ujazdowskie 49, sala im. H. Krajewskiego