09.03.2020 /

Komunikat w sprawie środków bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego podejmowanych w związku z egzaminem adwokackim w kontekście zagrożenia koronawirusem

Poniżej publikujemy komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. sędzi Małgorzaty Sławińskiej  w sprawie środków bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego podejmowanych w związku z egzaminem adwokackim w kontekście zagrożenia koronawirusem.

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją występowania koronawirusa, stosując się do wytycznych służb sanitarnych i Ministra Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że obecnie brak jest podstawy prawnej do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na podstawie art. 78 ust. 8 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513)

Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia na terenie województwa mazowieckiego nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów, które będą pojawiały się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (www.ora-warszawa.com.pl), w zakładce aplikacja/ egzamin adwokacki/ informacje i komunikaty.

Niezależnie od powyższego, zwracam się do Państwa o powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie przez Państwa realnej oceny stanu zdrowia tuż przed egzaminem, w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu, aby na egzamin nie zgłaszały się osoby chore. Uprzejmie proszę o zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne takie jak: płyn, żel lub chusteczki do dezynfekcji rąk, ewentualnie maseczki ochronne.

W celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia koronawirusem, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła decyzję o dodatkowych działaniach profilaktycznych polegających na dezynfekcji stołów i sprzętu komputerowego po każdym dniu egzaminu oraz udostępnieniu posiadanych środków dezynfekujących na sali, na której zostanie przeprowadzony egzamin.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r.

sędzia Małgorzata Sławińska