Wiadomości
17.04.2024 /

Informacja dot. miejsca przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2024 roku

Uprzejmie przypominamy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 r. i zostanie przeprowadzony w Warszawie, Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie.

 

Plan Centrum Konferencyjnego PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie – wejście Brama nr 1 dla Komisji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

KOMISJA NR 1          Sala PARYŻ, na poziomie +2

KOMISJA NR 2          Sala WARSZAWA, na poziomie +2

KOMISJA NR 3          Sala LONDYN, na poziomie +2

KOMISJA NR 4          Sala RZYM, na poziomie +2

 

KOMISJA NR 5          Sala LA CANTINA, na poziomie +1

 

KOMISJA NR 6         Sala GALERIA, na poziomie -1

KOMISJA NR 7          Sala GALERIA, na poziomie -1

 

 

Plan Centrum Konferencyjnego PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie – wejście Brama nr 5 dla Komisji nr 8, 9.

 

KOMISJA NR 8         Sala SMC, na poziomie -1

KOMISJA NR 9         Sala SMC, na poziomie -1

 

 

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 23-26 kwietnia 2024 roku każdego dnia w godzinach 8:30 – 9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy ORA w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

 

SSA Ryszard Sarnowicz