Wiadomości
06.05.2021 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Reszka, na potrzeby filii w Zielonce k. Warszawy nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub aplikantem radcowskim I lub II roku.

 

Oferujemy:

 

  • możliwość pracy w pełnym wymiarze czasu lub w elastycznym systemie dopasowanym do możliwości aplikanta i potrzeb kancelarii ,
  • zdobycie doświadczenia z różnych dziedzin prawa ułatwiającego dalszy rozwój kariery,
  • możliwość nauki praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia poprzez przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych i pism procesowych,
  • możliwość objęcia patronatem,

 

Dojazd do Filii w Zielonce z Centrum Warszawy zajmuje około 25 minut, bez konieczności stania w porannych i popołudniowych korkach (w tym czasie zagęszczenie ruchu jest w drugim kierunku).

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego I lub II roku,
  • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
  • dobrej znajomość prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego,
  • umiejętności sporządzania projektów umów, regulaminów,
  • dobrej organizacji pracy, zaangażowania, sumienności,
  • wysokiej kultury osobistej.

 

Doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych będzie dodatkowym atutem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres e-mail: piwowarska@reszkalegal.pl w tytule wpisując „REKRUTACJA APLIKANT” w terminie do 31 maja 2021 r. Zastrzegamy możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.

W miarę możliwości, proszę o podanie oczekiwań w zakresie wynagrodzenia.

Mile widziane osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Dziękując za wszystkie zgłoszenia uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Reszka z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 7 lok. 203.Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia i administrowania bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dostęp do danych będą mieć upoważnieni współpracownicy administratora zaangażowani w proces rekrutacji. Wysyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne zgadzają się Państwo  na przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a  i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do końca 2 roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały zebrane. Decyzje rekrutacyjne nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych lub chęcią wprowadzenia w nich zmian prosimy o  kontakt pod adresem e-mail piwowarska@reszkalegal.pl.

 

Proszę o umieszczenie w CV klauzuli o treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Reszka z siedzibą w Warszawie, moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania procesem rekrutacji w związku z ofertą pracy, na którą aplikuję.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, proszę o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:
„Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacji.”

Post wygasa: 06.06.2021