Zmiana miejsca szkolenia Aplikantów i Aplikantek

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu 12 października 2023 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zdecydowała o zmianie miejsca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie oraz o zmianie siedziby Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Szkolenie Aplikantów będzie odbywało się odtąd na Kampusie Głównym Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej. Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich przeniesie się zaś do lokalu przy ul. Mińskiej 29.

Poszukiwania nowego miejsca szkolenia trwały od kilku miesięcy i były odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się problemy związane z dotychczasowym miejscem odbywania zajęć na aplikacji. Przy poszukiwaniu nowej siedziby kierowano się kilkoma kryteriami, spośród których najważniejszymi były:

  1. wysoki standard sal szkoleniowych oraz ich pełne wyposażeni multimedialne;
  2. dobry dojazd komunikacją miejską;
  3. obecność dużego parkingu, płatnego 7 zł za dzień;
  4. koszty najmu na poziomie zbliżonym do obecnie uiszczanych – tak, aby zmiana nie miała negatywnych skutków dla budżetu szkolenia aplikantów.

Kryteria te zostały w pełni spełnione w ofercie złożonej przez SWPS.

„Od kilku lat sukcesywnie zwiększamy poziom szkolenia na warszawskiej aplikacji adwokackiej. Zmniejszenie liczebności grup zajęciowych, coraz szersza oferta zajęć fakultatywnych, dodatkowe, unikatowe zajęcia uwzględniające np. postępowania z udziałem dzieci, rozwój kompetencji miękkich, kompleksowa reforma szkoleń obowiązkowych, ciągła ewaluacja wykładowców, programy tutoringowe i mentoringowe obok tradycyjnego patronatu – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych w ostatnich latach. Przeniesienie szkolenia do nowoczesnych sal, do których dojazd komunikacją jest łatwy, a do dyspozycji aplikantek, aplikantów, wykładowczyń i wykładowców będzie także duży parking oraz pełne zaplecze Kampusu Głównego SWPS, to kolejny krok zwiększający jakość szkolenia zawodowego. Z pewnością nie ostatni.” – komentuje zmianę adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ds. szkolenia aplikantów.

Zajęcia szkoleniowe już zostały przeniesione na SWPS, zaś przeprowadzka Działu Szkolenia Aplikantów planowana jest na listopad. Już teraz przepraszamy za ewentualne, krótkotrwałe niedogodności związane z logistyką przenosin i zapewniamy, że długofalowo zmiana ta przyniesie wszystkim zainteresowanym wiele korzyści.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak, przekazuje swoje podziękowania i wyrazy uznania dla wicedziekan adw. dr Katarzyny Gajowniczek Pruszyńskiej i kierownik szkolenia adw. Ewy Bojanowskiej oraz wszystkich zaangażowanych pracowników, dzięki którym ta ogromna zmiana mogła dojść do skutku.

Dalsze szczegóły dotyczące logistyki przenosin Działu Szkolenia Aplikantów będą komunikowane w najbliższych tygodniach.

 

adw. Grzegorz Kukowka
rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie