Zarządzenie Nr 42/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 marca 2022 r

Zarządzenie Nr 42/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 25 maja 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się!

Zarządzenie Nr 42/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 marca 2022 r