Zaproszenie do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”

Do 18 października do godziny 12.00 można wysyłać zgłoszenia do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”, organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Szkolenie będzie trwało od 20 października do 31 grudnia 2022 r., w przeważającej części zdalnie.

Kurs „Azyl i prawa człowieka” skierowany jest do adwokatów i radców prawnych. Potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie zostaną przesłane 18 października. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, weźmie w nim udział 50 uczestników. Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Językiem roboczym kursu będzie język polski, natomiast językiem spotkania wstępnego – język angielski.

Link do rejestracji na kurs: https://forms.gle/nE6heb3kbRkLk2fJ8

Więcej informacji: https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-do-udzialu-w-kursie-azyl-i-prawa-czlowieka/