22.07.2022 /

Zajęcia  powtórkowe/przypominające online z konstrukcji apelacji karnej oraz cywilnej – 1 i 2 rok szkolenia

Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza na ogólnopolskie zajęcia  powtórkowe/przypominające online z konstrukcji apelacji karnej oraz cywilnej, odpowiednio dla aplikantów 1 i 2 roku szkolenia.

Zajęcia z konstrukcji apelacji w sprawach karnych planowane są na dni 10 września (sob.) oraz 17 września (sob.).

Zajęcia z konstrukcji apelacji w sprawach cywilnych planowane są na dni 17 września (sob.), 24 września (sob.) i 1 października (sob.).

Szczegóły dotyczące godzin, wykładowców oraz linki do zajęć zostaną rozesłane do aplikantów bliżej daty szkoleń.

Daty szkoleń zostały dopasowane do dat kolokwiów w Izbach, w szczególności z uwzględnieniem najwcześniejszej daty kolokwium. Zajęcia będą nagrywane i dostępne na e-Palestrze, w związku z czym aplikanci z Izb, które mają kolokwium znacznie później będą mogli odsłuchać wykład także z nagrania.