17.11.2023 / Wiadomości

Zajęcia fakultatywne dla aplikantek i aplikantów: Prawno-organizacyjne możliwości realizacji inwestycji w formule PPP/koncesji – Sposoby realizacji inwestycji infrastrukturalnych w sektorze publicznym

Aplikantko, Aplikancie, zapraszamy na kolejny cykl wykładów fakultatywnych dla aplikantek i aplikantów, organizowanych przez Dział Szkolenia Aplikacji.

Temat: Prawno-organizacyjne możliwości realizacji inwestycji w formule PPP/koncesji – Sposoby realizacji inwestycji infrastrukturalnych w sektorze publicznym

Wykładowca: Adw. Tomasz Korczyński

Terminy:

  • 24.11.2023 r.
  • 8.12.2023 r.
  • 19.12.2023 r.

Blok 1 Podstawy prawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych Partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz inne niestandardowe formy wdrażania projektów infrastrukturalnych

Blok 2 Przygotowanie projektu – perspektywa sektora publicznego i sektora prywatnego

Blok 3 Umowa na realizację inwestycji infrastrukturalnej