Zadeklaruj znajomość języków obcych w Panelu Adwokata!

Poniżej publikujemy apel Z-cy SEKRETARZA Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Michała Fertaka w sprawie deklaracji znajomość języków obcych w Panelu Adwokata. Jak to zrobić? Instrukcja poniżej!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

wobec coraz liczniejszych wniosków ze strony sądów o wyznaczanie pełnomocników z urzędu oraz wskazywanie obrońców z urzędu władających językami obcymi, w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwracam się z uprzejmą prośbą o deklarowanie znajomości języków, w których prowadzona jest przez Państwa obsługa prawna klientów, ale także weryfikowanie danych zawartych w Panelu Adwokata w tym zakresie.

W obecnej sytuacji szczególnie duże zapotrzebowanie widoczne jest w zakresie znajomości języka ukraińskiego.

Zaznaczam, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie weryfikuje znajomości języków obcych.

Z poważaniem
Z-ca SEKRETARZA
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie

adw. Michał Fertak

 

Instrukcja w sprawie deklaracji znajomości języków obcych