Za nami spotkanie z mec. Andrzejem Siemińskim w ramach cyklu „Adwokatura przez wielkie A”

7 listopada 2023 r. w siedzibie Izby Adwokackiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Adwokatura przez wielkie A” zorganizowanego przez Komisję Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej oraz Komisję Sportu i Integracji Kulturalnej. Szczególne wsparcie w zorganizowaniu tego spotkania udzielił Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej mec. Henryk Romańczuk.

Bohaterem tego spotkania był mec. Andrzej Siemiński, nestor samorządu adwokackiego na szczeblu izbowym, jak i samej Naczelnej Rady Adwokackiej. W swoje aktywności samorządowej pełnił wiele funkcji w tym m. in. także sekretarza i zastępcy sekretarza, skarbnika i członka NRA. Na spotkaniu obecni byli m.in.: adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który przywitał gości, adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Joanna Kaczorowska, dziekan ORA w Płocku, adw. Wojciech Skorupski, wicedziekan ORA w Płocku, adw. Anisa Gnacikowska, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Spotkanie poprowadziła mec. Ewa Stawicka, autorka publikacji o ważnych postaciach Adwokatury. Rozmowa dotyczyła historii aktywności samorządowej oraz przeplatających się losów praktyki adwokackiej przez okres 45 lat. Warto podkreślić, że mec. Andrzej Siemiński pełnił dwukrotnie funkcję dziekana Okręgowej Rady w Płocku, a następnie przez pięć kadencji działał na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. W owym czasie, współpracował z wybitnymi postaciami adwokatury, takimi jak Czesław Jaworski, Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Sandomierski czy Joanna Agacka-Indecka. Rozmówca podzielił się swoimi wspomnieniami zachodzących zmian w adwokaturze w dobie transformacji ustrojowej, a następnie z okresu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mecenas Siemiński miał swój udział w tworzeniu odznaczeń współczesnej adwokatury oraz sztandaru, który istnieje od 2000 r. W ramach obowiązków w Naczelnej Rady Adwokackiej był on wielokrotnie delegatem podczas zjazdów międzynarodowych, np. w Chorwacji, Gruzji, Brukseli, Kijowie oraz przedstawicielem adwokatury w spotkaniach ze stroną rządową i Prezydentem RP.

Swoje doświadczenie samorządowe w strukturach adwokatury wykorzystuje do dzisiaj w ramach referatu skarg i wniosków w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Z perspektywy młodszego pokolenia adwokackiego szczególne uznanie budzi fakt wspierania kobiet, wchodzących w struktury samorządu adwokackiego. Podczas spotkania obecne Panie złożyły mu wyrazy uznania i podziękowania za wprowadzenie w tajniki działalności na rzecz samorządu adwokackiego.

Ważny wątek wielobarwnego życia stanowiła aktywność sportowa oraz zdobyte osiągnięcia w sportach drużynowych, tj. koszykówki, wioślarstwa oraz piłki nożnej. Pan Mecenas podzielił się ze słuchaczami okolicznościami kompletowania drużyny koszykówki adwokatury warszawskiej w meczu przeciwko helsińskim adwokatom, który zakończył się sukcesem Polaków mimo mniej „profesjonalnego” składu. Poza działalnością prawniczą był on zawodowym sędzią koszykówki.

Poproszony o ocenę współczesnej adwokatury wskazał, że w przeszłości ważną rolę odgrywały osobiste spotkania oraz współpraca członków palestry. Obecnie element ten zastępowany jest przez nowe technologie. Opowieści Pana Mecenasa zostały nagrodzone owacjami na stojąco. Zaproszeni goście docenili bohatera spotkania za jego wieloletnią aktywność samorządową oraz otwartość na drugiego człowieka.

 

adw. Karolina Wierzbicka