Zaproszenie na spotkanie z prezydentem American Bar Association Bobem Carlsonem 8 lipca br.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza 8 lipca br. o godzinie 14.00 na spotkanie z prezydentem American Bar Association Bobem Carlsonem, które odbędzie się w siedzibie Rady al. Ujazdowskie 49. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 lipca 2019 r. na adres l.wolynska@ora-warszawa.com.pl

American Bar Association jest niezależną organizacją pozarządową, największą na świecie dobrowolną organizacją zawodową zrzeszającą ponad 400 000 członków w USA i na całym świecie. Jest zaangażowana w działalność polegającą na ochronie oraz promowaniu niezależnego sądownictwa zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą. 

Wizyta Pana Prezydenta w Polsce jest efektem bardzo dobrej bilateralnej współpracy Izby Adwokackiej w Warszawie z American Bar Association.

Misja w Polsce

W dniach 8-9 lipca Pan Prezydent ABA, Bob Carlson, będzie przebywał w Warszawie w celu zwiększenia zaangażowania organizacji w promowanie i ochronę praworządności w Polsce.

Podczas swojej wizyty Pan Prezydent zamierza spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych, w tym sędziów, adwokatów i prokuratorów i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w związku z utrzymującymi się zagrożeniami dla niezależności wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa w Polsce. Harmonogram wizyty jest koordynowany przez Centrum Praw Człowieka ABA.

Do głównych celów ABA należą:

– zwiększanie społecznego zrozumienia oraz poszanowania praworządności, procesu stanowienia prawa oraz roli zawodów prawnych w USA i na całym świecie;

– zapewnienie rozliczalności rządów za podejmowane przez nie działania, zgodnie z prawami, którym podlegają;

– praca na rzecz stanowienia sprawiedliwych norm prawnych, w tym gwarantujących poszanowanie praw człowieka, oraz gwarantujących dostęp do uczciwego wymiaru sprawiedliwości;
– zapewnienie rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich osób;

– zapewnienie niezależności zawodów prawniczych i sądownictwa.

Bob Carlson.

Bob Carlson służył na wielu stanowiskach kierowniczych samorządów prawniczych szczebla stanowego i krajowego, w tym na stanowisku prezesa stowarzyszenia prawników stanu Montana w latach 1993–1994. W latach 2012–2014 był przewodniczącym Izby Delegatów ABA, drugiego najwyżej wybieralnego stanowiska w ABA. Przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Zarządzającej ABA i jej Komitecie Wykonawczym, przewodnicząc jej Komitetowi ds. Wynagrodzeń. Carlson zasiadał również w Izbie Delegatów ABA jako delegat stanowy i delegat stanu Montana oraz jako niezależny delegat. Jest patronem i byłym stanowym przewodniczącym fundacji Fellows of American Bar i był członkiem Rady Wykonawczej Krajowej Konferencji Prezesów Stowarzyszeń Prawniczych.

Inne stanowiska kierownicze sprawowane w ABA przez Bob’a Carlson’a obejmują pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Planowania Dnia ABA w Waszyngtonie, przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Spotkań i Podróży oraz członka Stałego Komitetu ds. Działań i Usług Stowarzyszeń Prawników, Komisji ds. Różnorodności Rasowej i Etnicznej w zawodzie, Rady Sekcji Prawa Międzynarodowego ABA i współprzewodniczącego Sekcji Komitetu Zasobów ABA ds. Litygacji. Był łącznikiem Rady Gubernatorów ze Stałym Komitetem ABA ds. Działalności i Usług Stowarzyszeń Prawników, Działu Rozstrzygania Sporów oraz Komisji ds. Bezdomności i Ubóstwa.

Oprócz pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Prawników Stanu Montana, Carlson przewodniczył Radzie Powierniczej Stowarzyszenia, a od 1995 r. jest członkiem Komisji ds. Etyki Sądu Najwyższego w Montanie. Od 1994 r. jest członkiem Rady Skrutacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montanie. Carlson pełnił funkcję przedstawiciela Okręgu Federalnego Montana, współprzewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego Przedstawicieli Prawników Dziewiątego Okręgu w Montanie, a także przewodniczący Komisji Ad hoc ds. Dyscypliny stanowego samorządu prawników.

Bob Carlson związany jest również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Obrońców Karnych, Instytutem Badań Obrońców Karnych, Stowarzyszeniem Obrońców Karnych w Montanie. Był również członkiem zarządu Fundacji Sprawiedliwości Montana, jak również członkiem zarządu Banku Żywności Butte, byłym prezesem i byłym członkiem zarządu Butte Exchange Club, byłym członkiem i wiceprezesem Butte Uptown Association oraz byłym członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Montanie.

Jego praktyka w zakresie sporów cywilnych i mediacji obejmuje przede wszystkim sprawy ubezpieczeniowe, w których reprezentuje ubezpieczycieli oraz sprawy z zakresu odpowiedzialności za produkt. Przed podjęciem prywatnej praktyki był adwokatem w Departamencie Regulacji Biznesu w Montanie i asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym w Montanie. Ukończył Uniwersytet w Montanie i Wydział Prawa Uniwersytetu w Montanie.