Ponad 550 kandydatów na aplikantów adwokackich w Warszawie złoży uroczyste ślubowanie
24.06.2019 / Wiadomości

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ataku na Rzecznika Praw Obywatelskich dra hab. Adama Bodnara

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2019 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie: 

 

 1. adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. adw. Zbigniew Banaszczyk
 3. adw. Katarzyna Bilewska
 4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz
 5. adw. Michał Fertak
 6. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 7. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik
 8. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
 9. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan
 10. adw. Michał Szpakowski
 11. adw. Maciej Ślusarek

 

w trybie obiegowym w dniu 22 czerwca 2019 r., podjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie ataku na Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara w związku z Jego oświadczeniem dotyczącym przebiegu zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z dezaprobatą odbiera dyskredytowanie działań Rzecznika Prawa Obywatelskich podejmowanych w związku ze sposobem zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach. Działania Rzecznika Prawa Obywatelskich są wykonywane w ramach Jego kompetencji konstytucyjnych i obowiązującego prawa. Realizowane są w graniach  obowiązków wyznaczonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, którego zadania w Polsce wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Standardy ochrony praw i wolności konstytucyjnych powinny być zagwarantowane również tym, którzy podejrzewani są o czyny najbardziej bulwersujące opinię publiczną. Dotyczy to w szczególności zakazu tortur, okrutnego lub poniżającego traktowania oraz zapewnienia prawa do obrony. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich nie odnosi się do czynu, o który podejrzewany jest zatrzymany mężczyzna, lecz jest niezbędnym głosem w obronie tych właśnie standardów, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa i poszanowania godności każdego człowieka w Polsce.

Przedstawienie Rzecznika Praw Obywatelskich – w kontekście zbrodni budzącej zrozumiały sprzeciw społeczny – jako rzecznika sprawców, a nie ofiar jest niezasadne i szkodliwe.

Adwokatura Warszawska z największym niepokojem przyjmuje informację, że zatrzymanemu nie udzielono niezbędnej pomocy prawnej. Z wiadomości medialnych wynika, że przez cały czas pozostawania w dyspozycji organów ścigania, przesłuchań i innych czynności procesowych oraz posiedzenia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania osoba podejrzewana o tak poważną zbrodnię nie miała obrońcy – ani z wyboru, jak i z urzędu. Pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce podstawowymi standardami prawa Unii Europejskiej oraz Rady Europy, na co słusznie – od lat – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.

Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich – podobnie jak każdego adwokata – jest stanie na straży przestrzegania godności oraz praw i wolności każdego człowieka, także podejrzanego o najbardziej bulwersujące czyny. Tego wymaga bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli w demokratycznym państwie i nie pozostaje to w sprzeczności z poczuciem solidarności i empatii z ofiarą zbrodni i Jej rodziną.