Sędzia Igor Tuleya otrzymał nagrodę im. Edwarda Wende

23 października br. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Edwarda Wende. Otrzymał ją sędzia Igor Tuleya,  za niezłomną postawę w obronie konstytucyjnych wartości państwa prawa i niezależność sądów oraz za sztukę jasnego uzasadniania swych orzeczeń. 

Kapituła uznała, że sędziego wyróżniają rzetelność zawodowa, wytrwałość, niezłomność i wysoki poziom niezależności intelektualnej. Interpretując przepisy oraz analizując materiał dowodowy, argumentuje jasno, rzeczowo i konsekwentnie. Laureat sprzed dwóch lat, prof. Jerzy Zajadło, mówił w laudacji: – Sędzia powinien w uzasadnieniu precyzyjnie wyjaśnić, dlaczego postąpił właśnie w ten a nie inny sposób, przekonując samego siebie do słuszności orzeczenia. Nie wystarczy jednak przekonanie samego siebie, trzeba jeszcze poszukać pewnej nici porozumienia i zrozumienia tych, których wyrok dotyczy, i tych, którzy będą go oceniać – innych sędziów, opinii publicznej. Taki jest sędzia Igor Tuleya – podkreślał były laureat.

Przyznano również honorowe wyróżnienie. Otrzymali je twórcy inicjatywy #WolneSądy: Maria Ejchart-Dubois oraz adwokaci warszawskiej Izby Adwokackiej: Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz. Zdaniem kapituły, inicjatywa odgrywa ważną rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie i związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

Laureatowi oraz Wszystkim Wyróżnionym w imieniu Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie serdecznie gratulujemy!

Uroczystość uświetnił swoim koncertem fortepianowym apl. adw. Piotr Wojciechowski, Wiceprzewodniczący Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, a także członek Komisji Integracji, Sportu i Turystyki przy ORA w Warszawie.

Pełna treść laudacji na cześć laureata: http://konstytucyjny.pl/jerzy-zajadlo-laudacja-dla-igora-tulei-laureata-nagrody-imienia-edwarda-joachima-wende/?fbclid=IwAR1hz3k0sTKC_5WOhC7a2nUORGiytuSHvmRXllFPWurKcQhiuVKEDIOU2KY