rączki2

Szkolenie: Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędów medycznych – aspiracje dowodowe a granice kompetencji biegłych

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy ORA w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędów medycznych – aspiracje dowodowe a granice kompetencji biegłych”.

Szkolenie odbędzie się 29 października 2019 r., godz. 18.00-20.00, w ORA w sali im. Henryka Krajewskiego. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia: na ile biegli są w stanie obiektywnie ocenić stan faktyczny, gdzie kończą się kompetencje lekarza, co tworzy wartościowy materiał dowodowy, do jakiego wzorca alternatywnego postępowania prawidłowego przyrównywać ocenianego lekarza, jakie są źródła wiedzy medycznej itp.

Organizatorzy szkolenia uprzejmie proszą o wysłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres: sekcja.pmf@ora-warszawa.com.pl oraz zachęcają do przesyłania pytań do prelegentów wraz ze zgłoszeniem.

Serdecznie zapraszamy!