Obchody 80.rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odbyły się obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości udział wzięli weterani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Uroczystość zakończyła się modlitwą ekumeniczną, Apelem Pamięci oraz złożeniem wieńców. W imieniu Izby Adwokackiej w Warszawie wieniec złożył adw. Henryk Romańczuk, Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji.