Izbowa uroczystość upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziekan ORA w Warszawie wraz z całą Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oraz Komisją Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy ORA w Warszawie – jak co roku – zapraszają na uroczystość upamiętnienia kolejnej, tym razem 77 już, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jest już wieloletnią tradycją, że w dniu 1 sierpnia spotykamy się o godz.16.40 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, aby tuż przed godz.17.00 (Godziną W) wyjść przed budynek i złożyć hołd wszystkim bohaterom Powstania Warszawskiego a także złożyć kwiaty i zapalić znicze przed znajdująca się tam tablicą upamiętniającą Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Niech nasze spotkanie w dniu 1 sierpnia br. będzie dla warszawskiej adwokatury okazją do integracji środowiskowej oraz do chwili zadumy i refleksji nad bohaterstwem i patriotycznymi postawami reprezentowanymi przez wojenne pokolenie  Koleżanek i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich.

Pamiętajmy, że środowisko adwokackie poniosło w okresie II wojny światowej ogromne i niepowetowane straty osobowe z rąk obydwu okupantów a postawa naszego środowiska w tamtym czasie – postawa umiłowania Ojczyzny i umiłowania wolności – jest dla nas do dziś powodem do dumy i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci tamtych tragicznych wydarzeń.