Dwie ważne publikacje: „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie” oraz „Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy”

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak zachęca do zapoznania się z pozycjami wydawniczymi, polecanymi również przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie” oraz „Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy”.

Tajemnica adwokacka i radcowska odgrywa ogromną rolę w realizacji prawa do obrony oraz prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem. W przypadku obu tych konstytucyjnych praw uznaje się, że samodzielne ich wykonanie przez jednostkę nie byłoby w wielu przypadkach faktycznie możliwe ze względu na skomplikowany charakter zagadnień prawnych i brak niezbędnego doświadczenia praktycznego w zakresie obcowania z sądem i innymi organami postępowania. Niezbędnym warunkiem do efektywnego korzystania ze tego prawa uznaje się często zagwarantowanie poufności kontaktów pomiędzy osobą korzystającą z porady prawnej, a prawnikiem.