05.03.2020 / Wiadomości

Spotkanie założycielskie Sekcji Prawa Zwierząt

4 marca br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Prawa Zwierząt. W spotkaniu wzięła udział adw. Karolina Kuszlewicz, ekspertka w tej dziedzinie i autorka książki „Prawo Zwierząt. Podręcznik Praktyczny”.

Akces do sekcji złożyło już ponad 70 adwokatów i aplikantów adwokackich. Podczas spotkania zostały wybrane władze sekcji oraz przyjęto zasady funkcjonowania. Przewodniczą sekcji wybrano adw. Agnieszkę Krukowską, a Zastępcami Przewodniczącego adw. Kingę Morlińską oraz adw. Piotra Toczek. Honorowym Przewodniczącym sekcji przez aklamację została adw. Karolina Kuszlewicz.