14.03.2022 / Wiadomości

Wręczono odznakę „Adwokatura Zasłużonym”, przyznaną adw. Jackowi Kondrackiemu. Odznakę odebrała wdowa, Pani Mecenas Barbara Kondracka

1 marca br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanej przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jackowi Kondrackiemu. Odznakę odebrała wdowa, Pani Mecenas Barbara Kondracka.

Nagrodę wręczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati. W uroczystości wzięli udział dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz wicedziekan adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.