11.03.2022 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie przeprowadzenia śledztwa przez PG MTK dotyczącego ludobójstwa lub zbrodni wojennych na Ukrainie przyjęte przez aklamację

Poniżej publikujemy przyjęte 10 marca br. przez aklamację stanowisko ORA w Warszawie w sprawie przeprowadzenia śledztwa przez Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, w sprawie ludobójstwa lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy, w celu doprowadzenia przed sąd Prezydenta Rosji Władimira Putina oraz współsprawców.

 

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 10 marca 2022 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan

 1. adw. Wojciech Bagiński
 2. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 3. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 4. adw. Michał Fertak
 5. adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 6. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz
 7. adw. Tomasz Korczyński
 8. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 9. adw. Andrzej Orliński
 10. adw. dr Kami Szmid
 11. adw. Maciej Ślusarek

podjęła przez aklamację następujące stanowisko w sprawie wystąpienia do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyłącza się do wniosku CCBE z dnia 25  lutego 2022 r. o przeprowadzenie śledztwa przez Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, w sprawie ludobójstwa lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy, w celu doprowadzenia przed sąd Prezydenta Rosji Władimira Putina oraz współsprawców.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w pełni podziela stanowisko Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, że zgodnie z deklaracją złożoną 8  września 2015 r. przez Ukrainę w sprawie poddania się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, Prokurator może sprawować jurysdykcję oraz prowadzić śledztwa
w każdym przypadku ludobójstwa lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy od 20 lutego 2014 r.

Każda osoba popełniająca takie przestępstwa, w tym również przez wydawanie rozkazów, zachęcanie lub przyczynienie się w inny sposób do ich popełnienia, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem, z pełnym poszanowaniem zasady komplementarności. Jest sprawą o zasadniczym znaczeniu, aby wszystkie strony konfliktu przestrzegały swoich zobowiązań na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego.

Naród ukraiński zasługuje na ochronę na mocy międzynarodowego porządku prawnego, a osoby odpowiedzialne za zbrodnie popełnione na terytorium Ukrainy powinny być niezwłocznie postawione przed Trybunałem.