04.03.2019 / Wiadomości

Zostały wybrane nowe władze Samorządu Aplikantów

Zostały wybrane nowe władze Samorządu Aplikantów.
Jest nam niezwykle miło poinformować, że w wyniku wyborów przeprowadzonych na poszczególnych rocznikach, starostami i wicestarostami zostali:
1 rok:
starosta: Justyna Łusiak
wicestarosta: Klaudia Rynkiewicz
2 rok:
starosta: Magdalena Szkudlarek-Nowak
wicestarosta: Klaudia Łyś
3 rok: 
starosta: Maria Kozłowska
wicestarosta: Piotr Wojciechowski.
Natomiast Samorząd w powyższym składzie, wybrał ze swojego grona:
apl. adw. Marię Kozłowską – Przewodniczącą Samorządu
apl. adw. Piotra Wojciechowskiego – Wiceprzewodniczącym Samorządu
apl. adw. Magdalenę Szkudlarek-Nowak – Wiceprzewodniczącą Samorządu. 

Jednocześnie składamy ogromne podziękowania apl. adw. Grzegorzowi Kukowka – byłemu Przewodniczącemu oraz apl. adw. Katarzynie Lejman – byłej Wiceprzewodniczącej, za miniony rok współpracy oraz za wszelkie wprowadzone w życie pomysły i za Wasze niesamowite zaangażowanie.

Pozostajemy do dyspozycji naszych koleżanek i kolegów – zapraszamy do kontaktu osobistego oraz przez stronę na Facebooku (https://www.facebook.com/SamorzadAplAdwWwa/). Mamy także nadzieję na dalszą, owocną współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oraz Działem Szkolenia Aplikantów.

Samorząd Aplikantów Adwokackich