01.03.2019 / Wiadomości

Spotkanie w Berlinie z prezesem Deutscher Anwaltverein e.V.

26 lutego br. Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietzrak oraz Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie adw. Wojciech Wiktor Baginski odbyli spotkanie w Berlinie z prezesem Deutscher Anwaltverein e.V. Ulrichem Schellenbergiem.

Spotkanie było efektem trwających od kilku tygodni rozmów z partnerami niemieckimi i zaangażowania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie. Było także odpowiedzią na postulaty członków naszej izby w zakresie systematycznego rozwijania współpracy międzynarodowej w kontekście realizowanej przez członków naszej izby praktyki pomocy prawnej o charakterze transgranicznym.

Tematem spotkania było m. in. omówienie i przedyskutowanie aktualnej sytuacji adwokatów oraz sędziów w Polsce. Dyskutowano także na temat przestrzegania rządów prawa w Polsce oraz Niemczech.

W kolejnych punktach dyskusji poruszono zagadnienia związane z aktywnością w obszarze legislacyjnym Deutscher Anwaltverein. Gospodarze przedstawili członkom naszej izby problem uregulowania obowiązków kancelarii adwokackiej jako podmiotu obok indywidualnych obowiązków spoczywających na poszczególnych adwokatach. Na końcu spotkania rozmawiano o programach stażowych i wymianie w tym zakresie między naszymi izbami oraz o podpisaniu stałej umowy o współpracy między Deutscher Anwaltverein a Izbą Adwokacką w Warszawie.

Podczas spotkania Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak zaprosił prezesa Deutscher Anwaltverein Ulricha Schellenberga na najbliższe, jubileuszowe Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie., które odbędzie się 11 maja br.