19.08.2019 / Wiadomości

Zmarł adw. Andrzej Rościszewski, dziekan ORA w Warszawie w latach 1989-1995

Adw. Andrzej Rościszewski (1930-2019)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci adwokata Andrzeja Rościszewskiego, dziekana ORA w Warszawie dwóch kadencji, wiernego przyjaciela Adwokatury, człowieka o ogromnej skromności, wielkim sercu i reprezentującego godną naśladowania postawę życiową. 

Adw. Andrzej Rościszewski był absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1957r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1967-1970 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie, w latach 1970-1986 pełnił funkcję wicedziekana ORA w Warszawie i przewodniczył Wojewódzkiemu Zespołowi Wizytatorów. W latach 1989-1995, przez dwie kadencje, był dziekanem ORA w Warszawie. Był wieloletnim arbitrem Sądu Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej, a także wykładowcą szkolenia aplikantów oraz doskonalenia zawodowego adwokatów. 

W stanie wojennym bronił działaczy opozycyjnych. W latach 1989-1991 przewodniczył składowi orzekającemu Społecznej Komisji Pojednawczej mającej na celu przywrócenie praw pracowniczych osobom zwolnionym za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne. W latach 1993-1994 był koordynatorem prac Społecznej Komisji Konstytucyjnej powstałej do opracowania Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ „Solidarność”.

Zaangażowany społecznik i wolontariusz organizacji pożytku publicznego m.in. członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, doradca i pełnomocnik Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, członek rad: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Caritas Polska, Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, a także fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W 1978 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, zaś w 1985 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1995 odznaczony został odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, zaś w roku 2006 otrzymał Order Św. Sylwestra przyznany przez papieża Benedykta XVI. W 2010 otrzymał Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości z okazji 30-lecia powstania „Solidarności”. W 2018 r. został nagrodzony Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

W 2015 roku został wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu.

Jego wielką życiową pasją było żeglarstwo. W roku 1948 ukończył Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. W 1963 roku uzyskał patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Organizując odważne rejsy na nieznanych dotąd akwenach północnych przysporzył polskiej banderze wiele chwały. Na „Pegazie” odbył rejs w głąb Zatoki Botnickiej, na „Opalu” dotarł do Islandii, a na „Śmiałym” z 9-osobową załogą opłynął po raz pierwszy Islandię z zachodu na wschód. Wyczyn ten przyniósł mu honorową nagrodę „Rejs Roku 1970″ I stopnia oraz „Srebrny Sekstant”. W roku 1975 kpt. Rościszewski odbył na „Generale Zaruskim” rejs na Spitsbergen osiągając najdalszy punkt na północy.

Jest autorem książki „Północne rejsy”, która zawiera relacje z trzech wypraw na „Pegazie”, „Śmiałym” i „Generale Zaruskim”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 23 sierpnia br.  Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie.