Wiadomości
22.08.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie działań wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości

Stanowisko nr 2
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
w składzie:

1. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan
2. adw. Anna Atanasow
3. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz
4. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik
5. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
6. adw. Agata Rewerska
7. adw. Luka Szaranowicz
8. adw. Michał Szpakowski
9. adw. Maciej Ślusarek

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r., podjęła jednogłośnie następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęła publicznie dostępne informacje dotyczące działań wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz szerzenia w mediach społecznościowych nieprawdziwych i zniesławiających informacji na temat urzędujących sędziów. Tego rodzaju działanie stanowi, w przekonaniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, poważną próbę naruszania zasady niezależności i niezawisłości sędziowskiej, chronionej przez Konstytucję RP.

Niezależnie od naruszenia zasad konstytucyjnych i innych przepisów prawa, tego rodzaju działanie stanowi przejaw mowy nienawiści i niedopuszczalny sposób działania urzędników państwowych. Próba całkowicie nieuprawnionego burzenia autorytetu sędziowskiego dotyka nie tylko sędziów, których działania dotyczyły, ale stanowi także próbę osłabienia wymiaru sprawiedliwości i możliwości pełnienia jego – tak istotnej dla funkcjonowania państwa – roli.

Jest rzeczą wysoce bulwersującą, że działań tych – jak wynika z informacji dostępnych publicznie – dopuszczali się sędziowie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oczekuje podjęcia właściwych działań przez organy państwowe i dogłębnego wyjaśnienia okoliczności tej bulwersującej sprawy, która uderza w zasady praworządności kraju.