19.10.2020 / Wiadomości

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SO Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14.10 br.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem prezesa i dyrektora SO Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14 października br. w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów, ograniczeń oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Zarządzenie nr. 153-20