19.03.2021 / Wiadomości

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 marca br.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 marca 2021 roku