Nowe władze Adwokatury Polskiej – gratulacje dla wybranych!

Dziekan i Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składają serdeczne gratulacje wszystkim osobom wybranym przez XIII Krajowy Zjazd Adwokatury do pełnienia funkcji jednoosobowych oraz do organów kolegialnych Adwokatury, w szczególności nowemu Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysławowi Rosatiemu.

Dziękujemy również wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy nie uzyskali mandatu. Doceniamy Państwa pracę na rzecz Adwokatury.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Mecenasa Jacka Treli, dotychczasowego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Serdecznie dziękujemy za Pańskie zaangażowanie na rzecz obrony praworządności i praw człowieka oraz ścisłą współpracę z Izbą Adwokacką w Warszawie w ostatnich 4 latach!

Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał:

na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Przemysława Rosatiego (Warszawa)

na Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego: adw. Jacka Ziobrowskiego (Opole)

na Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury: adw. Ewę Krasowską (Białystok)

na Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej: adw. Sławomira Ciemnego (Warszawa)

do Naczelnej Rady Adwokackiej:

 1. adw. Jakub Wende (Warszawa)
 2. adw. Justyna Mazur (Bydgoszcz)
 3. adw. Stanisław Kłys (Kraków)
 4. adw. Agnieszka Zemke-Górecka (Białystok)
 5. adw. Bartosz Tiutiunik (Łódź)
 6. adw. Anisa Gnacikowska (Warszawa)
 7. adw. Rafał Dębowski (Warszawa)
 8. adw. Stanisław Estreich (Lublin)
 9. adw. Mirosława Pietkiewicz (Olsztyn)
 10. adw. Paweł Gieras (Kraków)
 11. adw. Bartosz Grohman (Warszawa)
 12. adw. Ryszard Kalisz (Warszawa)
 13. adw. Andrzej Zwara (Gdańsk)
 14. adw. Henryk Stabla (Katowice)
 15. adw. Andrzej Grabiński (Wrocław)
 16. adw. Jarosław Szczepaniak (Łódź)
 17. adw. Andrzej Tomaszek (Warszawa)
 18. adw. Michał Szpakowski (Warszawa)
 19. adw. Jarosław Z. Szymański (Łódź)
 20. adw. Dariusz Lipski (Rzeszów)
 21. adw. Andrzej Malicki (Wrocław)
 22. adw. Katarzyna Bilewska (Warszawa)
 23. adw. Marek Mikołajczyk (Szczecin)
 24. adw. Bartłomiej Piotrowski (Katowice)

na Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. adw. Piotr Zięba (Kielce)
 2. adw. Małgorzata Tyszka-Hebda (Warszawa)
 3. adw. Stefan Jacyno (Warszawa)
 4. adw. Dariusz Wojnar (Łódź)
 5. adw. Jadwiga Banaszewska (Wrocław)
 6. adw. Ewa Czarnynoga-Wilim (Katowice)
 7. adw. Przemysław Stęchły (Katowice)
 8. adw. Konrad Kulpa (Bydgoszcz)
 9. adw. Beata Chadaj (Lublin)
 10. adw. Wiesław Wolski (Łódź)
 11. adw. Urszula Podhalańska (Warszawa)
 12. adw. Józef Forystek (Kraków)
 13. adw. Wojciech Marchwicki (Warszawa)
 14. adw. Witold Kabański (Warszawa)
 15. adw. Krzysztof Kaczmarek (Częstochowa)
 16. adw. Marek Forystek (Kraków)
 17. adw. Jerzy Michalewski (Gdańsk)
 18. adw. Monika Stachowicz (Bielsko-Biała)
 19. adw. Bogna Orłowska-Zielińska (Płock)
 20. adw. Kazimierz Banasiak (Wałbrzych)
 21. adw. Jan Antoni Ciećwierz (Warszawa)
 22. adw. Tomasz Cyrol (Kraków)
 23. adw. Stanisław Jaźwiecki (Kraków)
 24. adw. Marcin Ajs (Warszawa)
 25. adw. Bartłomiej Kuchta (Wrocław)
 26. adw. Konrad Kulpa (Bydgoszcz)
 27. adw. Joanna Lazer (Warszawa)
 28. adw. Irena Malinowska (Opole)
 29. adw. Cezary Nowakowski (Poznań)
 30. adw. Wojciech Dereziński (Gdańsk)
 31. adw. Andrzej Mękal (Wrocław)
 32. adw. Piotr Zemła (Warszawa)
 33. adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos (Rzeszów)
 34. adw. Robert Kamiński (Płock)
 35. adw. Łukasz Ambroży (Opole)
 36. adw. Przemysław Piotrowski (Warszawa)
 37. adw. Marcin Radwan-Röhrenscheff (Warszawa)
 38. adw. Aurelia Koksztys-Łuć (Wałbrzych)
 39. adw. Marcin Kondracki (Warszawa)

Na Zastępców Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. adw. Krzysztof Degórski (Poznań)
 2. adw. Karol Pachnik (Warszawa)
 3. adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra)
 4. adw. Jerzy Marcin Majewski (Poznań)
 5. adw. Krzysztof Zuber (Wrocław)
 6. adw. Michał Pankowski (Poznań)

na Członków Wyższej Komisji Rewizyjnej:

 1. adw. Wojciech Krzysztoporski (Wrocław)
 2. adw. Andrzej Bieńkowski (Warszawa)
 3. adw. Tomasz Tarnawski (Kraków)
 4. adw. Bartosz Łuć (Wałbrzych)
 5. adw. Dariusz Goliński (Warszawa)

na Zastępców Członków Wyższej Komisji Rewizyjnej:

 1. adw. Krzysztof Pelc (Opole)
 2. adw. Anna Kotowska (Gdańsk)

 

zdjęcie: Naczelna Rada Adwokacka