19.04.2021 / Wiadomości

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skierowanej do prawników

Informujemy, iż Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Została przygotowana ankieta dotyczącą powyższego zagadnienia, która skierowana jest do prawników. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w ramach projektu realizowanego przez HFPC wspólnie z kancelarią Clifford Chance „Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość”. Autorzy badań i ankiety mają nadzieję, że efekty pozwolą zaproponować rekomendacje o charakterze praktycznym i legislacyjnym.

Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjfrLFAsFUoSulZum7_SXbk9GseSsXySyWGHQ0DbsIZD7HRw/viewform?usp=sf_link