25.01.2019 / Wiadomości

Wyróżnienie „Kobieta Adwokatury” – zachęcamy do zgłaszania kandydatur

Również i w tym roku Naczelna Rada Adwokacka przyzna wyróżnienie „Kobieta Adwokatury”. Do nagrody należy zgłosić adwokatkę, która w ubiegłym roku kalendarzowym wykazała się szczególnymi osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. winny składać osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Zwyciężczynię z pośród grona kandydatek wybierze Kapituła, a nagroda zostanie wręczona 8 marca 2019 r.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/559378951139783/