07.06.2020 / Wiadomości

Warszawscy adwokaci solidarni z sędzią Igorem Tuleyą – stanowisko ORA w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, w przyjętym w dniu 6 czerwca br. stanowisku, podjętym w kontekście prób uchylenia immunitetu sędziowskiego SSO Igorowi Tulei, podkreśliła po raz kolejny, iż tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. (III PO 7/18) realizującego wytyczne zawarte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) – nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła także z aprobatą, zakomunikowaną publicznie, decyzję SSO Igora Tulei o niestawiennictwie przed organem, który w rozumieniu przywołanych orzeczeń nie posiada niezbędnych przymiotów niezależnego sądu.

Zdaniem ORA w Warszawie działania Prokuratury Krajowej, zmierzające do uchylenia immunitetu sędziowskiego SSO Igorowi Tulei budzą daleko idące zastrzeżenia jako podważające niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską oraz dążące do wywołania efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zachęca jednocześnie warszawskich adwokatów do przyłączenia się do apelu Zarządu SSP IUSTITIA, aby w dniu 9 czerwca o godzinie 9:00 przerwać na 30 minut prowadzone czynności procesowe w geście solidarności z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Igorem Tuleyą.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.