08.06.2020 / Wiadomości

Międzynarodowe organizacje prawnicze w obronie sędziego Igora Tulei

Próba uchylenia immunitetu sędziowskiego przez Prokuratora Krajowego sędziemu Igorowi Tulei spotkała się z reakcją międzynarodowych organizacji prawniczych. W swoich oświadczeniach i listach otwartych wydanych w reakcji na to wydarzenie alarmują o zagrożeniu niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa w Polsce oraz wzywają, aby wniosek przeciwko sędziemu Igorowi Tulei został niezwłocznie wycofany.

European Criminal Bar Association w liście skierowanym do I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej wyraża obawy dotyczące sprawy karnej wszczętej przeciwko sędziemu Igorowi Tulei. Apeluje w nim o zawieszenie postępowania toczącego się przed tzw. Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do czasu obowiązywania środków tymczasowych zastosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub przekazanie tego postępowania do innej izby Sądu Najwyższego. Ponadto ECBA prosi o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w ramach przysługujących kompetencji I Prezes Sądu Najwyższego, aby zagwarantować wszystkim sędziom w Polsce wykonywanie swoich obowiązków zawodowych bez obawy o odwet lub zastraszenie.

W podobnym tonie kieruje swoje listy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP The Bar Council of England and Wales i The Bar Human Rights Committee of England and Wales . Wzywają w nich władze polskie do przestrzegania zobowiązań wynikających z polskiej konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej. Domagają się zastosowania się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., przestrzegania postanowienia polskiego Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. oraz powstrzymania się od działań i oświadczeń atakujących i oczerniających sędziów i prokuratorów. Apelują także o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej i zakończenia procesu upolityczniania nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Domagają się wreszcie, aby wniosek przeciwko sędziemu Igorowi Tulei został niezwłocznie wycofany.

Swoje reakcje zapowiedziały także inne międzynarodowe organizacje prawnicze jak Judges for Judges, Lawyers for Lawyers i dziekani niektórych europejskich izb adwokackich.

Aktualizacja – 8.06.2020 r. godzina 20:13

Wspólny List do I Prezes Sądu Najwyższego skierowali także:

Edith Kindermann – President of the German Bar Association

Evert-Jan Henrichs – Dean of the Amsterdam Bar Association

Edward Janssens President of the Flemish Bar Association

Mikołaj Pietrzak – Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

 

Poniżej zamieszczamy linki do wysłanych listów:

European Criminal Bar Association

The Bar Council of England and Wales i The Bar Human Rights Committee of England and Wales

Wspólny list Prezydentów i Dziekanów europejskich izb adwokackich