06.07.2018 / Wiadomości

Ukonstytuowała się Sekcja Prawa Publicznego i Compliance

Wakacje wakacjami a Sekcje nie zwalniają tempa. 5 lipca br. ukonstytuowała się Sekcja Prawa Publicznego i Compliance. Na funkcję przewodniczącego wybrano adw. Filipa Byczkowskiego; zastępcami zostali apl. adw. Zbigniew Minda i apl. adw. Michał Ćwiakowski. Zebranie założycielskie otworzył adw. dr Kamil Szmid, członek ORA w Warszawie.

Sekcja ma przed sobą szereg wyzwań i planów. Można się spodziewać, że w jej zakresie zainteresowań znajdzie się także m.in. szeroko pojęta ochrona danych osobowych. Wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; nowe regulacje będą wymagały pogłębionych rozważań, także na gruncie dotychczasowych doświadczeń, do których Sekcja Prawa Publicznego i Compliance stwarza ważny kanał komunikacji.

Zapraszamy!