Zasady i wartości
14.02.2019 / Wiadomości

Uchwała ORA w Warszawie w kontekście 7 dni aresztu dla adwokata za odmowę składania zeznań

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec bezprecedensowej decyzji Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który wydał postanowienia w przedmiocie grzywny 1.000,00 zł, następnie grzywny 3.000,00 zł i ostatecznie 7 dni aresztu dla adwokata, który odmówił składania zeznań z uwagi na obowiązującą go tajemnicę adwokacką, w tym tajemnicę obrończą. Nie zmniejsza naszego zaniepokojenia fakt, iż w dalszym toku postępowania kara aresztu oraz grzywny w wysokości 3.000,00 zł zostały uchylone jako – co należy zaznaczyć – przedwczesne – czytamy w uchwale.

Uchwała Nr 477 – dot. tajemnicy adwokackiej