09.01.2020 / Wiadomości

Uchwała ORA w Warszawie, podjęta przez aklamację, w sprawie zaniechania dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o SN wraz z apelem do udziału w Marszu Tysiąca Tog

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła przez aklamację uchwałę wzywającą do zaniechania dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 69), której uchwalenie stanowiłoby poważne ograniczenie niezależności sądownictwa, a w konsekwencji godziłoby w prawa i wolności w Polsce.

Uchwała Nr 602

Załączamy także apel Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka do udziału w Marszu Tysiąca Tóg!

Zaproszenie na Marsz – Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

▶️„Nie chodzi o sędziów, chodzi o bezpieczeństwo prawne nas wszystkich Polaków” – taki przekaz ma dla nas Adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, w 2018 roku uhonorowany nagrodą „Human Rights Award” przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. ➡️ Zapraszamy przedstawicieli przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, a także wszystkich obywateli naszego kraju 11 stycznia pod budynek Sądu Najwyższego!Widzimy się w sobotę!#wolnesady #Marsz1000tóg

Opublikowany przez Iustitia Polska – "Polish Judges" Środa, 8 stycznia 2020