11.03.2020 / Wiadomości

Tytuł „Adwokatki Roku 2019” otrzymała adw. Krystyna Burska, przyznano także trzy wyróżnienia!

10 marca 2020 r. odbyła się Gala wręczenia nagrody w konkursie na Adwokatkę Roku 2019. Główną nagrodę otrzymała adw. Krystyna Burska z Wrocławskiej Izby. Kapituła Konkursu przyznała także trzy wyróżnienia: pierwsze dla adw. Joanny Jakubowskiej-Siwko, drugie dla adw. Magdaleny Pająk i trzecie dla adw. Małgorzaty Jaźwińskiej.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak serdecznie gratuluje wszystkim laureatkom.

To już trzecia edycja Konkursu. W tym roku zmienił się jego tytuł – z Kobiety Adwokatury na Adwokatkę Roku.

Galę poprowadziła adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Główną laureatką została adw. Krystyna Burska z Izby Wrocławskiej. Pani mecenas jest mediatorem Centrum Mediacji NRA, członkinią Komisji Praw Człowieka przy NRA (od roku 1995), przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA we Wrocławiu, sędzią sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie gospodarczym i prawie cywilnym. Propaguje mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, skutecznie zachęca do zawierania ugód przed mediatorem w postępowaniach sądowych i przedsądowych. Organizowała w 2019 r. prekursorskie w izbie wrocławskiej warsztaty „Przeciwdziałanie mowie nienawiści: wskazówki dla adwokatów i aplikantów prowadzących zajęcia dla młodzieży Szkolenie z technik prowadzenia zajęć.” Był to projekt Komisji Praw Człowieka przy ORA. Przeszkolono 15 osób, które mogą prowadzić zajęcia w szkołach dla młodzieży w wieku 10-15 lat na temat społecznych skutków mowy nienawiści. Zajęcia te organizuje ORA we Wrocławiu we współpracy z prezydentem Wrocławia. Organizowała w 2019 r. konferencję „Mowa bez nienawiści” – projekt KPCz ORA w Poznaniu i NRA. Wzięło w niej udział 130 osób – prawników i przedstawicieli świata nauki. Adw. Burska udziela pomocy prawnej pro bono Stowarzyszeniu GONG (stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem ćwiczeń wśród kobiet – jogi, a także zajęć aktywizujących dla kobiet 60+ z terenów wiejskich). Jest członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu.

W tym roku Kapituła Konkursu przyznała również trzy wyróżnienia.

Pierwsze wyróżnienie otrzymała adw. Joanna Jakubowska-Siwko z izby warszawskiej, zgłoszona przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie.

Stowarzyszenie Prokuratorów zgłosiło panią mecenas do nagrody Adwokatka Roku w dowód uznania za zaangażowanie w pomoc i wsparcie prokuratorów w ramach prowadzonych przeciwko nim postępowaniach dyscyplinarnych oraz karnych. Adw. Jakubowska-Siwko występuje jako pełnomocnik prokuratorów przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym w sprawach o przewinienia dyscyplinarne, jak również jako pełnomocnik w związku z postępowaniami o uchylenie immunitetu w sprawach karnych oraz obrońca w takich sprawach.

Jest pełnomocnikiem m.in. prokurator Justyny Brzozowskiej, prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, prokuratora Michała Gacka.

W 2019 r. adw. Jakubowska-Siwko angażowała się w inicjatywy edukacyjne propagujące Konstytucję i prawa człowieka. Wzięła udział w festiwalu Pol’andRock w Kostrzynie nad Odrą, w VII edycji Tygodnia Konstytucyjnego oraz w sztabie WOŚP Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Drugie wyróżnienie trafiło do adw. Magdaleny Pająk z izby zielonogórskiej. Pani Mecenas jest przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA w Zielonej Górze. Członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA. W 2019 r. zorganizowała szkolenie „Przestępstwa z nienawiści. Rozpoznawanie, aspekty prawne i praw pokrzywdzonych” w Zielonej Górze.

Współpracowała przy projekcie NETPRALAT, który jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Była zaangażowana w produkcję filmu edukacyjnego na potrzeby tego projektu.

Udziela pomocy pro bono w ramach platformy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, jest członkinią Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współpracuje ze stowarzyszeniem Instytut Równości w Zielonej Górze.

Trzecie wyróżnienie otrzymała adw. Małgorzata Jaźwińska z izby warszawskiej, jej kandydatura została zgłoszona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, organizacji broniącej praw osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. migrantów i uchodźców. W 2019 r. adw. Jaźwińska była zaangażowana w sprawy dotyczące nielegalnej detencji administracyjnej obywateli państw trzecich w ośrodkach strzeżonych na terenie Polski. Regularnie odbywa wizyty, udzielając porad prawnych i podejmując próby uzyskania zwolnienia osób szczególnie wrażliwych: rodzin z dziećmi, ofiar tortur czy przemocy.

Kapituła Konkursu obradowała w składzie: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – przewodnicząca, adw. Rafał Dębowski – sekretarz NRA, adw. Katarzyna Golusińska, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, adw. Karolina Kuszlewicz, adw. Anna Mazurczak, r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – Biuro RPO, adw. Monika Sokołowska, Bartosz Staszewski.