Turniej Wiedzy Aplikanta
12.01.2018 / Wiadomości

Turniej Wiedzy Aplikanta

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej zaprasza do udziału w Turnieju Wiedzy Aplikanta, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas Balu. Eliminacje zostały zaplanowanie w dniu 30.01.2018 r. i odbędą się w Sali Klubowej przy al. Ujazdowskie 49, 00-001 Warszawa w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej o godz. 18.a udział w konkursie będą mogły wziąć drużyny dwuosobowe.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail TurniejWiedzyAplikanta@gmail.com do dnia 23 stycznia br.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. imiona i nazwiska uczestników – członków drużyny;
  2. nazwę drużyny (nieobowiązkowo – w razie braku nazwy w zgłoszeniu zostanie ona przydzielona przez przedstawicieli Organizatora);
  3. informacje dotyczące izby adwokackiej, roku (lat) aplikacji, numeru (numerów) grupy (grup), do której należą aplikanci adwokaccy tworzący drużynę oraz numerów wpisu na listę aplikantów adwokackich;
  4. kontaktowy adres e-mail i numer telefonu;
  5. oświadczenie członków Drużyny o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

Zaproszenie do skałdu jury konkursowego w finale przyjęli:

  • adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan ORA – Przewodnicząca jury
  • adw. Andrzej Orliński, Wicedziekan ORA
  • adw. Dorota Kulińska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
  • adw. Ada Czapla, opiekun 1 roku aplikacji.

Regulamin wersja 2.0 ze zmianami z dn. 22 stycznia 2018 r.

Partnerem merytorycznym Turnieju Wiedzy Aplikanta jest Wydawnictwo CH Beck.  Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Młoda Palestra.

Komitet Organizacyjny Balu Aplikantów