Szkolenie online: Zarządzanie własnością intelektualną – 25.10.21 r., godz. 17.00

Sekcja Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie pt. Zarządzanie własnością intelektualną.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00 na platformie ZOOM.

O ochronie własności intelektualnej warto myśleć strategicznie. Oznacza to, że szereg decyzji związanych z formą ochrony, a także jej zakresem terytorialnym, powinien składać się na proces zarządzania dobrami niematerialnymi w każdej organizacji – niezależnie czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem czy też jednostką naukową. O takim podejściu będzie mowa podczas prezentacji „Zarządzanie własnością intelektualną”

Prowadzący:

adw. Aleksandra Iska

oraz

dr Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych, jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii). Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_WClxcrX8TPyxVi56KDI4yA

Zapraszamy do zapisów!