Szkolenie online – Jak reprezentować i wspierać dzieci biorące udział w procedurach prawnych – aspekty psychologiczne – 5.08.21 r. w godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy adwokatów oraz aplikantów adwokackich na pierwsze spotkanie edukacyjne Sekcji Praw Dziecka pt. „Jak reprezentować i wspierać dzieci biorące udział w procedurach prawnych – aspekty psychologiczne”, które odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. w godz. 18.00-20.00 na platformie Zoom.

Pierwsze spotkanie pragniemy rozpocząć od przedstawienia perspektywy dziecka, gdy ma styczność z prawem, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości. Zachęcamy do dyskusji oraz refleksji nad tym, co może czuć osoba najmłodsza w kontakcie z prawem, czym jest dla niej prawniczy świat i jaka jest rola – członków Palestry – gdy dziecko styka się z procedurami prawnymi. To pierwsze spotkanie to wrażliwość, uważność na dziecko, jego podmiotowość i indywidualizm. Pragniemy skupić się na dziecku w kontakcie z prawem w jego różnych rolach i konfiguracjach a także na roli adwokatów, którzy reprezentują i wspierają osoby najmłodsze w prawnej rzeczywistości.

Spotkanie będzie mieć formę moderowanej dyskusji, w której udział wezmą:

Alicja Budzyńska – posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce związanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich rodzinami.

Jolanta Zmarzlik – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wydaje opinie psychologiczno-sądowe. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego oraz udziału dziecka w procedurach prawnych dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Jest autorką licznych publikacji. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

Patrycja Rojek-Socha – redaktorka prowadząca sekcję Prawnicy i Sądy w serwisie prawo.pl. Od początku kariery zawodowej związana z dziennikarstwem prawnym. Zajmuje się m.in. tematyką związaną z bezpieczeństwem, resortem sprawiedliwości, policją, prawami człowieka – najpierw w „Telewizji Polskiej”, następnie w Polskiej Agencji Prasowej. Odznaczona Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Policję, Państwową Straż Pożarną i MSWiA – za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i obiektywizm.

Link do rejestracji: https://www.ora-warszawa.com.pl/wydarzenie/szkolenie-online-jak-reprezentowac-i-wspierac-dzieci-biorace-udzial-w-procedurach-prawnych-aspekty-psychologiczne-5-08-21-r-w-godz-18-00/

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo oddzielnym mailem link do szkolenia na platformie ZOOM.

Zapraszamy do zapisów!