05.07.2018 / Wiadomości

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich

Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie przyjęła podczas Zebrania Sekcji w dniu 3 lipca 2018 roku uchwałę, zawierającą stanowisko Sekcji w sprawie “zdania odrębnego” prof. Mariusza Muszyńskiego do uzasadnienia postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku (sygn. akt K 35/16).

Sekcja zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie, ponieważ “zdanie odrębne” zawiera wiele zarzutów wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, a zatem organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, powołanego do stania na straży praw człowieka i obywatela. Sekcja przypomina o tym w swoim stanowisku, zaznaczając także, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Adwokatki i adwokaci Sekcji Praw Człowieka wskazują, że Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wykonuje swoje obowiązki profesjonalnie, konsekwentnie i z dużym poświęceniem. Sekcja Praw Człowieka zwraca także uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich, „w alcząc o dobro wspólne i upominając się usilnie o wolności i prawa obywateli i obywatelek, przyczynia się do budowania świadomości i kultury poszanowania praw człowieka w Polsce, za co należny jest mu szacunek.”

Uchwała została przyjęta przez aklamację.

(czytaj uchwałę)

Kontakt:

Maria Radziejowska, Przewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, tel. 508 276 763

Emilia Barabasz, Sekretarz Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, tel. 723 558 000