05.07.2018 / Wiadomości

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 5 lipca 2018 roku ws. kadencji I prezes SN

Stanowisko prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 5 lipca 2018 roku ws. kadencji I Prezes SN.

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podziela stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, byłych I Prezesów Sądu Najwyższego, stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich, dotyczące kadencji I prezes Sądu Najwyższego. Zgodnie z jednoznacznym brzmieniem art. 183 ust. 3 Konstytucji, kadencja I Prezes Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Kadencja nie może być skrócona mocą zwykłej ustawy. Sędzia Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku.