23.01.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie wyjaśniające trwający spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym

22 stycznia 2020 r. ORA w Warszawie jednogłośnie podjęła stanowisko wyjaśniające trwający spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący planowanego na dzisiaj posiedzenia połączonych trzech Izb Sąd Najwyższy.

Sporem kompetencyjnym nie jest zatem rozstrzygnięcie abstrakcyjnego zagadnienia prawnego przez połączone składy izb Sądu Najwyższego w zakresie rozbieżności orzecznictwa sądowego. Sprawa zaplanowana do rozpoznania w dniu 23 stycznia 2020 roku nie stanowi rozstrzygnięcia żadnej sprawy indywidualnej a kwestię hipotetyczną, co do której pojawiły się istotne rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego – czytamy m. in. w stanowisku.

Stanowisko ORA z dnia 22 stycznia 2020 r