15.10.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie ws. szykanowanych białoruskich adwokatów

Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 15 października 2020 r.  w sprawie szykanowania Białoruskich Adwokatów. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: 

 1. adw. Mikołaj Pietrzak    Dziekan 
 2. adw. Zbigniew Banaszczyk
 3. adw. Michał Bieniak
 4. adw. Katarzyna Bilewska
 5. adw. Michał Fertak
 6. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan 
 7. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik 
 8. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
 9. adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan 
 10. adw. Agata Rewerska
 11. adw. Luka Szaranowicz
 12. adw. Kamil Szmid
 13. adw. Michał Szpakowski
 14. adw. Maciej Ślusarek

w głosowaniu jawnym

(głosów: 14 – za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się)

podjęła następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie solidaryzuje się z białoruskimi adwokatami, Aleksandrem Pylchanką, Maximem Znakiem, Illiy’ą Salei i Ludmilą Kazak szykanowanymi z powodu udzielania pomocy prawnej opozycjonistom.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do Ministra Sprawiedliwości Republiki Białorusi, o zaniechanie represji i szykan wobec Aleksandra Pylchanki i Ludmily Kazak oraz o uwolnienie zatrzymanych adwokatów Maxima Znaka and Iliyi Salei. Niezależność adwokatów od władzy państwowej i jej nacisków oraz możliwość swobodnego wykonywania obowiązków obrończych jest niezbędna, aby zapewnić ochronę praw człowieka i wolności obywatelskich.

Udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej potrzebującym jest podstawowym zadaniem obrońcy, niezależnie od kraju. Niedopuszczalne jest zastraszanie obrońców z powodu wykonywania ich zawodowych obowiązków. Każdy – także przeciwnik polityczny władzy – ma prawo do pomocy prawnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje do Krajowej Rady Adwokackiej Republiki Białorusi i Rady Adwokackiej w Mińsku o wsparcie i obronę adwokatów – członków samorządu adwokackiego.

Stanowisko nr 1 ORA w Warszawie z dnia 15.10

 

Poniżej publikujemy list otwarty Pana Dziekana wysłany do Ministra Sprawiedliwości Białorusi, Belarusian National Bar Association i Minsk Bar Association wraz ze Stanowiskiem nr 1 ORA w tłumaczeniu na angielski. Dziekan ORA bardzo dziękuje za pomoc w przygotowaniu listu otwartego Pani Mecenas Marii Radziejowskiej, Panu Mecenasowi Jakubowi Bartosiakowi oraz Pani apl. adw. Kamili Marciniak.

Resolution 1 of the Council of the Warsaw Bar Association of Advocates dated October 15, 2020

2020.10.16 – Open letter of the Dean of the Warsaw Bar Association_Belarusian National Bar Association