15.10.2020 / Wiadomości

Komunikat w sprawie dzisiejszego zatrzymania warszawskiego adwokata Romana Giertycha

W związku z dzisiejszym zatrzymaniem przez CBA warszawskiego adwokata Romana Giertycha informujemy, że sprawa jest monitorowana i traktowana – podobnie jak w każdym takim przypadku – z najwyższą powagą.

Informujemy także, iż – w trosce o ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej – przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie adw. Aleksander Krysztofowicz oraz Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski – biorą udział w podejmowanych przez organy ścigania czynnościach przeszukań w kancelarii i domu zatrzymanego.

Z niepokojem odbieramy podawaną przez media informację, iż do zatrzymania dochodzi w przeddzień sprawy aresztowej, znanego polskiego przedsiębiorcy, którego zatrzymany jest obrońcą. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ze szczególną uwagą bada, czy w tej sprawie nie dochodzi do obstrukcji ze strony organów ściągania wobec zatrzymanego w wykonywaniu jego obowiązków obrończych.

Jeżeli wpłyną informacje od prokuratury lub sądu w tej sprawie, zostaną one tak jak w każdym takim przypadku przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie przypominamy o fundamentalnej zasadzie domniemania niewinności, w myśl której osoba podejrzana i oskarżana w procesie jest uznawana za niewinną aż do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku w jej sprawie.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie