19.11.2021 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany ustawy Prawo o Zgromadzeniach

Stanowisko nr 3 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie: 

  1. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan 
  2. adw. Wojciech Bagiński
  3. adw. Jakub Bartosiak
  4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
  5. adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
  6. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz
  7. adw. Tomasz Korczyński
  8. adw. Andrzej Orliński
  9. adw. Agata Rewerska
  10. adw. dr Kamil Szmid

podjęła przez aklamację następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec proponowanej zmiany ustawy Prawo o Zgromadzeniach (projekt obywatelski objęty drukiem sejmowym nr 1607). 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie skrajnego ograniczenia prawa do zgromadzeń w przebiegu których mogłoby dochodzić do zakwestionowania arbitralnie określonych przez ustawodawcę wartości oraz prawa do wyrażania poglądów i manifestowania własnych przekonań. W żadnym stopniu nie usprawiedliwia tego zakładany cel tej nowelizacji, w postaci rzekomego zapewnienia pełniejszej realizacji prawa rodziców do wychowania dzieci, a także rzekome zwiększenie ochrony instytucji małżeństwa.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, że rozwiązania przewidziane projektem naruszają wynikające z Konstytucji RP oraz standardów międzynarodowych gwarancje realizacji podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Projektowane zmiany są krzywdzące i pozbawiając godności określone grupy społeczne, stanowią naruszenie zakazu dyskryminacji i wolności światopoglądowej. Ograniczenia wolności słowa i światopoglądu oraz ograniczenia wolności zgromadzeń, mogą być wprowadzane tylko wyjątkowo, ze względu na konieczność ochrony demokratycznego porządku prawnego, a przy tym nie mogą one naruszać istoty wolności i praw korzystających z ograniczenia. Projektowane zmiany zmierzają do realizacji odmiennego celu.