19.12.2019 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie cofnięcia delegacji sędziemu w związku z jego aktywnością orzeczniczą

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła 18 grudnia br. przez aklamację stanowisko w sprawie cofnięcia delegacji sędziemu w związku z jego aktywnością orzeczniczą.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża swój sprzeciw wobec cofnięcia delegacji sędziemu w związku z jego aktywnością orzeczniczą. Charakter tej decyzji oraz tempo jej podjęcia wskazują jednoznacznie na chęć wywołania u czynnych sędziów efektu mrożącego, którego celem jest wydawanie orzeczeń zgodnych z oczekiwaniem władzy wykonawczej.

Stanowisko ORA 18 grudnia 2019 roku