Wydarzenia ORA
26.04.2018 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w przedmiocie uchwały nr 7 – ostatniego Zgromadzenia Izby – podjętej na wniosek adw. Romana Giertycha

Poniżej zamieszczamy Stanowisko ORA w Warszawie przyjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. w przedmiocie uchwały nr 7 – ostatniego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie – podjętej na wniosek adw. Romana Giertycha.

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Okręgowa Rada Adwokacka  w Warszawie

w składzie: 

  1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
  2. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz
  3. Jakub Jacyna – Skarbnik
  4. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
  5. Andrzej Orliński – Wicedziekan
  6. Agata Rewerska
  7. Luka Szaranowicz
  8. Kamil Szmid
  9. Michał Szpakowski
  10. Maciej Ślusarek

na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku, jednogłośnie podjęła następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża wątpliwości co do dopuszczalności prawnej uchwały Nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 r. wobec faktu, iż Zgromadzenie nie powinno wpływać na treść czynności procesowych dokonywanych przez adwokatów, którzy w tym zakresie podlegają przepisom Konstytucji RP, ustawom i zasadom etyki. Okręgowa Rada Adwokacka jednakże podlega woli Zgromadzenia i przyjmuje do wiadomości uchwałę Zgromadzenia Izby.