27.04.2018 / Wiadomości

Relacja z posiedzenia ORA w Warszawie w dniu 25 kwietnia br.

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Było to pierwsze posiedzenie po sobotnim Zgromadzeniu Izby.

➡ Posiedzeniu przewodniczył Dziekan ORA adw. Mikołaj Pietrzak, obecni członkowie ORA: adw. Andrzej Orliński, adw. Anna Czepkowska – Rutkowska, adw. Jakub Jacyna, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Maciej Ślusarek, adw. Michał Fertak, adw. Agata Rewerska, adw. Kamil Szmid, adw. Luka Szaranowicz, adw. Michał Szpakowski, zastępcy członków: adw. Magdalena Selwa, adw. Tomasz Korczyński, adw. Sławomir Zdunek. Na posiedzeniu byli zaproszeni goście: adw. Andrzej Tomaszek (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), adw. Krzysztof Stępiński (Rzecznik Dyscyplinarny Izby) oraz adw. Witold Kabański (Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby). Była obecna także Pani Dyrektor Biura ORA Dorota Hajduk, protokołowała Pani Dorota Wacławek.

➡ Na początku posiedzenia zabrała głos przedstawicielka firmy ODO Managment Group Sp. z o.o., która będzie zajmować się ochroną danych osobowych (ABI).

➡ Omówiono przebieg Zgromadzenia Izby w szczególności uchwałę nr 7 Zgromadzenia Izby. W wyniku dyskusji ORA podjęła jednogłośnie stanowisko o następującej treści:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża wątpliwości co do dopuszczalności prawnej uchwały Nr 7 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2018 r. wobec faktu, iż Zgromadzenie nie powinno wpływać na treść czynności procesowych dokonywanych przez adwokatów, którzy w tym zakresie podlegają przepisom Konstytucji RP, ustawom i zasadom etyki. Okręgowa Rada Adwokacka jednakże podlega woli Zgromadzenia i przyjmuje do wiadomości uchwałę Zgromadzenia Izby.

➡ ORA kontynuowała dyskusję na temat wykonania zalecenia nr 5 Komisji Rewizyjnej. Decyzje w tym zakresie przełożono na kolejne posiedzenia Rady.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 9 maja br.