07.04.2020 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie dot. zawodów medycznych

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie pragnie wyrazić uznanie i podziw dla wszystkich Lekarzy, Pielęgniarek, Diagnostów Laboratoryjnych oraz pozostałych Pracowników służby zdrowia. Wasze bezgraniczne oddanie i zaangażowanie w codzienności opanowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 zasługuje na największy szacunek. Przy zachowaniu najwyższych standardów nieustannie wykonujecie obowiązki, funkcjonując w rzeczywistości pełnej zagrożenia, strachu i niepewności. Poświęcacie rodzinne relacje, możliwość choć najkrótszego dobowego odpoczynku, dbanie o własne życie, kondycję fizyczną i psychiczną na rzecz – nieustannie rosnącej liczby –  pacjentów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, odnosząc się do treści Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarczy Antykryzysowej), wskazuje, że przepisy w niej zawarte ograniczają możliwość wykonywania pracy przez wszystkich Pracowników służby zdrowia w dotychczasowy sposób. 

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu z nadmiernym pośpiechem zasad ograniczających swobodę wypowiedzi osób informujących i oceniających rzeczywistą sytuację spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Treść najważniejszego aktu prawnego – Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w sposób jednoznaczny przyznaje każdemu obywatelowi wolność słowa i możliwość publicznego wyrażania własnych poglądów. Posiadają ją zatem również Pracownicy służby zdrowia. Co więcej, jako osoby codziennie stawiające czoła epidemii, są bezcennym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiadomości o koronawirusie SARS-CoV-2. Jakiekolwiek ograniczanie swobód wypowiedzi jest niedopuszczalne i nie może spotykać się z milczącą akceptacją.

Niedopuszczalnym jest naruszanie dóbr osobistych Pracowników służby zdrowia. Rozpowszechniane mylące i zakłamujące rzeczywistość informacje bezpośrednio uderzają w ich wizerunek. Pracownicy służby zdrowia i ich rodziny stają się obiektem społecznego hejtu, a wypracowany profil, którego podstawą jest zaufanie, zostaje poważnie nadszarpnięty.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, solidaryzując się ze wszystkimi Pracownikami służby zdrowia i nie pozostając obojętną wobec ograniczających podstawowe prawa praktykom, apeluje o brak bierności oraz współpracę wobec łamania podstawowych wartości. Dlatego też Pracownicy służby zdrowia mają możliwość informowania o każdym – choćby potencjalnym – działaniu godzącym w ich prawa i wolności, a także o wątpliwościach dotyczących uprawnień i obowiązków w związku z pomocą społeczeństwu w newralgicznym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie uruchomiła w tym celu dedykowany dla wszystkich Pracowników służby zdrowia telefon zaufania 22 290-20-50 oraz kontakt mailowy adwokacidlamedykow@ora-warszawa.com.pl. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie